Oferta

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Obróbka skrawaniem
  6. /
  7. Frezowanie konwencjonalne

Frezowanie konwencjonalne

Podobnie jak toczenie konwencjonalne jest to obróbka wykonywana przy pomocy frezarki obsługiwanej ręcznie.

Frezowanie konwencjonalne odbywa się z użyciem narzędzi wieloostrzowych, zwanych frezami. Materiał jest skrawany w taki sposób, by przedmiot nabrał odpowiedniego kształtu, rozmiaru lub właściwości. W całym procesie z reguły główny ruch obrotowy wykonuje frez, natomiast przedmiot obrabiany charakteryzuje ruch posuwowy. Również przy frezowaniu konwencjonalnym najważniejsze są umiejętności personelu wykonującego zlecenie, a to możemy naszym klientom zagwarantować. Co istotne, frezowanie konwencjonalne umożliwia obróbkę zarówno małych obiektów, jak i tych naprawdę dużych.

Zalety:

Wykorzystanie frezowania konwencjonalnego do obróbki może być korzystniejsze, gdy występują duże odchyłki w wykonanych elementach. I mimo, że często ten rodzaj frezowania pozostawia wyraźne ślady miejsc obróbki, jest najczęściej stosowaną techniką ze względu na szybkość prac.

Frezowanie konwencjonalne metali jest przeznaczone do obrabiania rozmaitych płaszczyzn, rowków, powierzchni kształtowych i uzębień. Warto więc korzystać z jego cennych właściwości, jeśli nie jest wymagana seryjna produkcja znacznych ilości przedmiotów.

frezowanie konwencjonalne
Translate »