Oferta

Toczenie CNC

W przeciwieństwie do toczenia konwencjonalnego, toczenie CNC opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych, sterowanych komputerowo obrabiarek i nie wymaga ręcznej interwencji operatora. Czynności manualne na tokarce CNC zostają zatem ograniczone do uzbrojenia maszyny, zamocowania materiału, napisania lub wywołania odpowiedniego programu, a także ustawienia punktu zerowego tego programu. Metoda ta od kilkunastu lat umożliwia wytwarzanie części i elementów o najbardziej skomplikowanych kształtach. Nasi pracownicy projektują na powierzchni metalu lub innego materiału ścieżki ruchu narzędzia, a sama obróbka odbywa się w sposób zautomatyzowany

Obrabiany przedmiot jest mocowany w specjalnych kłach lub na odpowiednim uchwycie tokarki, która się obraca. Gdy przedmiot wykonuje ruch obrotowy, nóż tokarski przesuwa się równolegle do osi obrotu przedmiotu, prostopadle do niej bądź wykonuje oba te ruchy łącznie. W ten sposób zostają oddzielone wierzchnie warstwy metalu.

Toczenie CNC może być wykonywane w naszym zakładzie na wielu rożnych obrabiarkach różniących się wielkością, stopniem skomplikowania układu kinematycznego (ilość osi sterowanych od 2 do 4), prędkością obrotową wrzeciona oraz sztywnością i precyzją.

Zalety:

Obróbka tego typu jest nie tylko bezpieczniejsza, ale również szybsza i dużo bardziej precyzyjna. Operacje podczas toczenia CNC są bardziej ekonomiczne i wydajne. Czas wykonania skomplikowanych kształtów jest znacznie krótszy. Toczenie CNC gwarantuje najwyższą jakość, ale przede wszystkim powtarzalność niemożliwą do osiągnięcia przy użyciu tokarki konwencjonalnej. Frezowanie CNC, jest optymalnie dostosowane do produkcji mało– jak i wielkoseryjnej przedmiotów.

Translate »